Aktuality archív

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy, Mgr. Irena Adamová, v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR 518/2010, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. 231/2009 Z.z., udeľuje v dňoch 8.10.- 9.10.2020 riaditeľské voľno.

 

 

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup