Aktuality archív

Slávnostné vyradenie absolventov školy 2019/2020

S potešením Vám oznamujeme, že v pondelok 1.6.2020 sa uskutočnilo Slávnostné vyradenie absolventov školy  za školský rok 2019/2020 v odboroch hudba, tanec a spev. Rozlúčka s úspešnými absolventmi sa uskutočnila v priestoroch našej školy za prítomnosti nášho vedenia, triednych učiteľov či členov predmetových komisií.  Súčasťou rozlúčky bol aj program, počas ktorého nechýbalo ani slávnostné skladanie sľubu a odovzdávanie diplomov, samozrejme, za dodržania všetkých epidemiologických opatrení.

Všetkým našim 23 úspešným absolventom ešte raz  blahoželáme, prajeme všetko dobré v profesijnom, ale aj osobnom živote a úprimne sa s nimi tešíme.

 

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup