Aktuality archív

USMERNENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

v školskom roku 2019/2020:

https://www.minedu.sk/data/att/16139.pdf

 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky

v školskom roku 2019/2020:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/

 

Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky

v školskom roku 2019/2020:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-23-4-2020/

 

 

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup