Aktuality archív

Medzinárodný deň Rómov

8. apríl – Čím je tento deň pre nás výnimočnejší ako ostatné? Tento deň si každoročne svetová verejnosť pripomína na počesť 1. svetového kongresu Rómov (Romanokongresolumiakro), ktorý sa konal v dňoch 8. – 12. apríla 1971 v Spojenom kráľovstve. Účastníci kongresu sa dohodli na prijatí svojich národných symbolov – rómskej hymny a vlajky. Medzinárodný deň Rómov  je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Na Slovensku predstavuje rómska národnostná menšina druhú najpočetnejšiu autochtónnu menšinu. Ich kultúra tvorí neoddeliteľnú súčasť našich spoločných kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska. Preto nám dovoľte zaželať Vám, milí Rómovia, všetko dobré k tomuto vzácnemu dňu, ktorý dnes slávite. Veľa sily, tvorivosti, nápadov pri tvorení Vašich prác, ktorými nás neustále obohacujete a robíte náš svet krajším.PALIKERAV!

 

                                                                         

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup