Aktuality archív

Z kultúry Rómov

Kultúra, slovo, ktoré v našich životoch znamená tak veľa. Zahŕňa v sebe súbor zvykovvzťahov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Skupinu, ktorá svojimi prejavmi, zvykmi, tradíciami obohacuje iných, prináša im nové podnety a ponúka možnosť osobnostne rásť. Takou skupinou je aj rómska národnostná menšina, ktorej pozornosť venuje aj televízia ROMANA, ktorá Vám v tomto videu prináša ďalšiu reportáž o našom konzervatóriu, na ktorom sa zameriavame na podporu rómskej kultúry. Nech sa páči, spomínané video si môžete pozrieť tu:

https://www.youtube.com/watch?v=Sj0Ei2YOsNQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3gzIeHjEQm546gm-c-jMmEIKsyjEc9UhairNm2VTZVbSvD9RDTytEs8u4

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup