História školy

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, 040 01 Košice bolo rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 19.03.2009 zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  Zriaďovateľom školy je Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o., Jegorovovo námestie č.5, Košice. Do 1.9.2015 boli súčasťou konzervatória aj elokované pracoviská v Bardejove a v Hnúšti. 

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium začalo písať svoju históriu 1.09.2009.

Copyright ©2021 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup