odbor Hudba

Po skončení základnej školy, ktorú ste navštevovali dlhých 9 rokov, bolo načase vybrať si strednú školu. Vybrali ste si Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1v Košiciach. Túto školu budete s hrdosťou  navštevovať štyri, poniektorí aj šesť rokov. Štu

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup